Home        
 
 ระบบทะเบียน
 ฐานข้อมูลหลักสูตรและ TQF
 การรับเข้าศึกษา
 สหกิจศึกษา
 ขอเอกสารออนไลน์
 ปฏิทินการศึกษา
ข่าวสำนัก  
   
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
กองทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศให้การต้อนรับ
   
อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
ระบบบริหารเพื่อการจัดการ

         
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 203-833, (043) 347-486
ติดต่อเรา | เบอร์โทรศัพท์ | แผนผังเว็บไซต์ | ข้อเสนอแนะ