ระบบข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีความยินดียิ่งที่จะพัฒนาระบบให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะนักศึกษา ขอเอกสาร เกรด ตรวจสอบจบ

RSS Feed

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ อัพเดทเรื่องที่เกียวข้องกับนักศึกษา นักเรียน บุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Registrar Smart App

เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน Smart Device ทุกที่ ทกเวลา

ระบบรับเข้าศึกษา

Admission & Quota กำหนดการณ์ วิธีการรับสมัคร ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบเข้าเป็นนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

Thailand Qualification Framework ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบร้องเรียน

ร้องเรียน แนะนำ

ข่าวสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ร่วมสวมเสื้อเหลืองเฉลิมฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและทีมผ้บริหาร

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6, ปวช.3

การรับเข้าศึกษา

โปรดตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียน

การรับเข้าศึกษา

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

การทดสอบคามรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา (ไฟล์แก้ไข ม.พายัพ)

การรับเข้าศึกษา

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

การรับเข้าศึกษา

ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3

การรับเข้าศึกษา

นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

หน่่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 & จัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น