ข่าวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทั้งหมด

สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่
By Admin / March 20, 2021

สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment...

Read More
ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
By Admin / June 15, 2020

ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้า และบุคลากร...

Read More
อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal
By Admin / June 9, 2020

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

Read More
นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์
By Admin / June 4, 2020

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

งานหลักสูตรและสหิกศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562       สำหรับนักศึกษาจำนวน 263 คน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ poster...

Read More
สำนักบริหารฯ จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563
By Admin / April 2, 2020

สำนักบริหารฯ จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของส่วนงาน เกิดความรักความผูกพัน และสามัคคี และเพื่อให้บุคลากรรุ่นต่อไปได้รักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงาม

Read More
สำนักบริการและพัฒนาวิชาการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ มข “Education and Digital Transformation”
By / June 9, 2019

สำนักบริการและพัฒนาวิชาการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ มข “Education and Digital Transformation”

วันที่ 8 มิถุนายน 2652 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร และของมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด...

Read More
อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี
By Admin / March 19, 2019

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”
By Win / March 14, 2019

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ "Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้" ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...

Read More
ร่วมแสดงยินดีในวันสถาปนาสำนักหอสมุด
By Admin / May 18, 2018

ร่วมแสดงยินดีในวันสถาปนาสำนักหอสมุด

ผู้แทนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักหอสมุด วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Read More
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร
By Win / May 7, 2018

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมันตา โฮเทล จังหวัดหนองคาย โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ...

Read More
1 2 3 5