ข่าวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทั้งหมด

มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
By Admin / May 19, 2015

มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)...

Read More
สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
By Admin / May 19, 2015

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ...

Read More
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน
By Admin / May 19, 2015

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

Read More
1 3 4 5