งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร โดยในงานการร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ

Comments are closed.