ตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่เพื่อให้บริการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้งานระบบและตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอัตโนมัติ (KKU Academic Document Machine – KAD) ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Transcript ฉบับสะสม เป็นต้น ที่ตู้ออกเอกสารแบบอัตโนมัตินี้ได้ทันที โดยมิต้องรอการส่งเอกสารไปและกลับระหว่างวิทยาเขตและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการอีกต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญของสำนักฯที่สร้างสรรเพื่อเพิ่มคุณค่าการให้บริการแก่นักศึกษาและเรายังจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดและขั้นตอนการขอใช้งานระบบและตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอัตโนมัติสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/StdCard/

 

No Comments Yet.

Leave a comment