บุคลากรสำนักบริหารฯ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ


บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการทำงาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการฟังบรรยายธรรมะดังกล่าว ทำให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


12928300_1157386610960754_2360232120343815207_n

10603771_1173559845989992_2150084912570069093_n

12919771_1173559622656681_7382941712190154527_n

Comments are closed.