ประกาศกำหนดการ โควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้ว !!!

bannernews11


เปิดรับสมัครโควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

เปิดรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายสามัญ ทั่วประเทศ
หรือน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือน้องๆที่ซิ่ว สามารถสมัครได้ค่ะ

ดูรายละเอียดการรับสมัคร และคณะ/สาขาที่เปิดรับ ที่ https://admissions.kku.ac.th

No Comments Yet.

Leave a comment