ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด จากผลงานผู้เข้ารอบ จำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงาน และผู้เข้ารอบได้นำเสนอผลงานการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 รางวัล ได้แก่
นายธาวิต ฤทธิวิกรม ชื่อผลงาน KKU World’s Diamond
และนางสาวพัชธิดา สุทโส ชื่อผลงาน KKU Natural

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่
นางสาวสุภารัตน์ น้ำโมง ชื่อผลงาน More Dindang student White card

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่
นายจุติชัย จันละมา ชื่อผลงาน Kloden (Gloden+KKU)
และนางสาวเวธกา ห หวังหล่อมกลาง ชื่อผลงาน KKU World Class University

คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลมาปรับปรุง เพื่อให้ได้บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

Comments are closed.