ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙
เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

Comments are closed.