ประกาศแล้ว ! โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

header

ประกาศรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560
สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้

ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th

Comments are closed.