ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ,รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และงานประสานงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท ปิโตรเทรดดิ้ง ลาว จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.อ๊อด  พงสะหวัน คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่ม บริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียนในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและผู้บริหารจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ได้ถือโอกาสรดน้ำขอพรจาก ท่าน ศ.ดร.อ๊อด  พงสะหวัน และคณะผู้บริหารจาก กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป เนื่องในเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ในครั้งนี้

ในส่วนของการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ปและบริษัท CKL จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารของสถานประกอบการและจากผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนของทั้งสองฝั่งเป็นอย่างดี

ในการนี้ได้มีวาระพิเศษในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อความร่วมมือในด้านการสนับสนุนสหกิจศึกษาอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จากทางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment