มข. จัดประชุม ๔ ฝ่าย เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม ๔ ฝ่าย ระหว่างสำนักพระราชวัง จังหวัด ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Comments Yet.

Leave a comment