มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  (KICE)  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เปิดงานวันแรกนักเรียนแห่เข้าร่วมราวหมื่น โดยมีสถาบันชั้นนำจากทั่วประเทศร่วมแสดงนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดงานซึ่ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 119 สถาบัน จำนวน 153 คูหา และการบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ อาชีพแห่งอนาคต” โดย      ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายพิเศษ TCAS 62” โดย ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการแสดงกิจกรรมบนเวทีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ถือได้ว่าเป็นการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มีจำนวนคูหามากที่สุดในประเทศไทย

Comments are closed.