มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์โสมฯ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประทานถวาย ฉลองพระองค์ครุย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอประทานถวาย สูจิบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอประทานถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ขอบคุณภาพข่าวจาก : สํานักข่าวไทย TNAMCOT และ ข่าว ท.ท.บ 5 ลิงค์สำหรับรับชมข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 https://www.youtube.com/watch?v=19RXCtBq06Y https://www.youtube.com/watch?v=2UuDuXfgers

รายละเอียด https://www.facebook.com/pg/kkuthailand/photos/?tab=album&album_id=1642783025771212

Comments are closed.