รองฯ วิชาการร่วมงานวันสถาปนา วปท.มข.


ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


12523954_971563689585893_4870165796680280415_n

12933072_1123251611040481_6223801558418646508_n

12941136_806868172778776_1712598323_o

Comments are closed.