สงกรานต์ บุญเดือน ๕ สมมาอาวุโส

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากร ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และทำบุญอาคารพิมล กลกิจ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยในการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานภายในอาคารพิมล กลกิจ จำนวน 8 หน่วยงาน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้น เวลา 10.00 น. ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ข่าว/ภาพ ณัฐฌา ขำศิริ

No Comments Yet.

Leave a comment