สำนักบริหารฯ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้แก่ นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดในรูปของนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรอุดมศึกษาในระดับต่างๆ การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา การอภิปรายนอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมคณะต่างๆ (Open House) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/openhouse

No Comments Yet.

Leave a comment