สำนักบริหารฯ จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของส่วนงาน เกิดความรักความผูกพัน และสามัคคี และเพื่อให้บุคลากรรุ่นต่อไปได้รักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงาม

Comments are closed.