สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยวันแรกมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานมากกว่า 8,000 คน โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและกิจกรรมบนเวทีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันที่เข้าร่วมงานพร้อมกิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัลและกิจกรรมนันทนาการจากผู้แทนคณะ

ภาพ/ข่าว : ภารดี อนุสุเรนทร์

Comments are closed.