สำนักบริหารฯ แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน ณ วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบรรยายให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในโครงการ “แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา และคณาจากจารย์คณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

No Comments Yet.

Leave a comment