สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มคอ. ออนไลน์กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09 – 12.00 น. โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ : สุภาพ ไชยยา

No Comments Yet.

Leave a comment