สำนักฯ จัดประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช้า-เย็น และวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช้า ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี 4 ภาคส่วนร่วมบูรณาการจัดพิธีฯ ขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ทหาร และตำรวจ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอำนวยการงานพิธีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.