สำนักฯ จัดศึกษาดูงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ นำบุคลากรทางด้านประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

No Comments Yet.

Leave a comment