สำนักฯ จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นในด้าน “ต้นทุนสิ่งที่องค์กรควรรู้ ของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษาและเปรียบเทียบ วิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปาริชาต บุตรวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นวิทยากร

ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

No Comments Yet.

Leave a comment