สำนักฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการจัดทำสื่อสำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการจัดทำสื่อสำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการ

ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

No Comments Yet.

Leave a comment