สำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบรอบ 26 ปี

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. พิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
เวลา 09.00 น. พิธีสักการะเจ้าที่ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 KKBS
เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ณ ห้องประชุม 1504 ฟังธรรมเทศนาและถวายภัตตาหารเพล จาก พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 12.30 น. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคลากรคณะฯ
เวลา 13.30 น. เสร็จพิธี

ข่าว : อรนุช หาทองคำ
ภาพ : อรนุช หาทองคำ/ธเนศ เงาะเศษ

No Comments Yet.

Leave a comment