อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ โดยมีบุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมร่วมพิธีทำบุญในโอกาสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีไหว้เจ้าที่ประจำอาคารพิมลกลกิจ โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ 09.45 น. สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการดบี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามขั้นตอนตามพิธีกรรมทางศาสนนา โดยลำดับสุดท้าย พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 13.30 น.บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก

 

Comments are closed.