เปิดรับสมัครสอบรับตรง มข. 2559


banner

เปิดแล้ว !!
1-7 ตุลาคม 2558

เปิดรับสมัครสอบรายวิชา
ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 6 และ ปวช.3


Comments are closed.