แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัว

ข่าวประกาศ

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัวเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และหลักฐานส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ

หมายเหตุ : กรณีลืมรหัสนักศึกษาสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (043-202286) หรือ Facebook “กลุ่มภารกิจบริการ”


photo_upload

Comments are closed.