โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558


วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหารสำนักฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการจัดนิทรรศกาลครั้งนี้ มีนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบ1) เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 93 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 150 คน

Comments are closed.