ร่วมงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในรูปแบบ New Normal

ร่วมงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในรูปแบบ New Normal ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ ในหัวข้อ “ ระบบการการคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ Tcas 64” และร่วมมุฑิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ งานรับและการตลาด

Comments are closed.