มข.ทุ่ม 5 ล้านเปิดโอกาสเด็กยากจนในภาคอีสาน สมัครสอบโควตาฟรี

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชีวิตใหม่ สร้างความเท่าเทียม ให้เด็กอีสานที่ขาดแคลน สมัครสอบโควตาปี 60 ฟรีค่าสมัคร ค่าเดินทาง ที่พัก ตรวจร่างกาย ฟรีทุกขั้นตอนวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าว โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)


รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โดยยืนยันว่าในกรณีที่เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์จะต้องเร่งให้การสนับสนุน และย้ำว่าต้องไม่มีเหตุการณ์ที่เด็กสอบได้แต่ไม่ได้เรียนเพราะยากจน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงพยายามสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่า ในการระดมแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก บ่มเพาะให้เขาได้มีโอกาสทำงานเป็นคนดีของสังคมในอนาคต


โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการจัดสรรงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 3,000 คน ในโรงเรียน 1,500 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตกรายละประมาณ 3,800 บาท แบ่งเป็นค่าสอบไม่เกิน 900 บาท ค่าธรรมเนียมการเลือกคณะวิชาไม่เกิน 400 บาท และหากนักเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถผ่านการสอบข้อเขียน(คาดการณ์ว่าร้อยละ 10) มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าตรวจร่างกายและเอกซเรย์ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางและที่พัก ไม่เกิน 1,500 บาท


ทั้งนี้นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี หลักฐานและการคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกคณะวิชาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ซึ่งหากตรวจพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า “ที่ผ่านมามีนักเรียนที่ยากจน จำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา กระทั่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ ด้วยเหตุผลทางการเงิน ค่าใช้จ่ายอาจไม่สูงนักแต่ในกรณีที่เป็นเด็กยากจนเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทสำหรับค่าสมัครสอบมีจำนวนสูงมากสำหรับเขา นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่สอบได้แต่ขาดงบประมาณมาสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าตรวจร่างกาย แม้เป็นจำนวนไม่มากนักแต่สามารถบรรเทาให้นักเรียนที่ยากจนสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งหากสอบเข้าเรียนได้สำเร็จก็ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะมหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดสรรทุนให้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา โดยเราได้ระดมทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ขอให้นักเรียนในภาคอีสานแสดงความจำนงผ่านทางโรงเรียนขึ้นมา ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาและให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการเปิดโอกาสนี้จะสร้างให้เกิดคนดีคนเก่งมารับใช้สังคมและประเทศสืบไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวทิ้งท้าย


อย่างไรก็ตามโครงการนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดขึ้นด้วยเห็นว่าจะเป็นประตูสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กอีสานที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสเท่าเทียมเช่นเด็กคนอื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญอาจารย์แนะแนวทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับทุนและการสอบโควตาในระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 59 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ข่าว /ภาพ : กองสื่อสารองค์กร

No Comments Yet.

Leave a comment