อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6

 
 
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 6
 
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
 
    1466870913_cmyk-06
 
หมายเหตุ
เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมก่อน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 เท่านั้น
 
ส่งแบบตอบรับกลับยัง
คุณภรณ์ฑิพย์ วะทา งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: pronso@kku.ac.th เบอร์ติดต่อ 098-5715802
เบอร์โทรภายใน 45580 ID LINE : yui0258