ข่าวรับเข้าศึกษาทั้งหมด

By / June 24, 2019

สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา...

Read More
By Win / September 11, 2018

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ทิศทาง มข.สู่อนาคต

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2...

Read More
By Win / January 11, 2018

มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพ และเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

Read More
By Win / June 13, 2017

“รับฟังเสียง: เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ”

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ และบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 9...

Read More
By Admin / January 30, 2017

สำนักบริหารฯ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้แก่...

Read More
By Admin / December 30, 2016

เด็กนักเรียนยากจน 83 คนภาคอีสาน สอบสัมภาษณ์ โควตา มข. ฟรี

สอบโควตา มข.มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน5,578คนในจำนวนนี้มีนักเรียนจากโครงการสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนจำนวน 83 คนจาก 413 คนสอบสัมภาษณ์ร่วมด้วยระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 59 (more…)

Read More
By Admin / November 25, 2016

ประกาศกำหนดการ โควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้ว !!!

เปิดรับสมัครโควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 เปิดรับน้องๆ...

Read More
By Win / September 15, 2016

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

Read More
By Admin / July 28, 2016

ประกาศแล้ว ! โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9...

Read More
By Win / July 28, 2016

มข.ทุ่ม 5 ล้านเปิดโอกาสเด็กยากจนในภาคอีสาน สมัครสอบโควตาฟรี

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชีวิตใหม่ สร้างความเท่าเทียม ให้เด็กอีสานที่ขาดแคลน สมัครสอบโควตาปี 60 ฟรีค่าสมัคร ค่าเดินทาง ที่พัก ตรวจร่างกาย ฟรีทุกขั้นตอน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559...

Read More
By Admin / November 9, 2015

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่...

Read More
By Admin / October 1, 2015

เปิดรับสมัครสอบรับตรง มข. 2559

เปิดแล้ว !! 1-7 ตุลาคม 2558 เปิดรับสมัครสอบรายวิชา ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 6 และ...

Read More
By Admin / August 7, 2015

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดพักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ...

Read More