มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1มข.ทุ่ม 5 ล้านเปิดโอกาสเด็กยากจนในภาคอีสาน สมัครสอบโควตาฟรีเรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น.

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการชี้แนะและกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวรายงาน "โครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1...

Read more

มข.ทุ่ม 5 ล้านเปิดโอกาสเด็กยากจนในภาคอีสาน สมัครสอบโควตาฟรี

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชีวิตใหม่ สร้างความเท่าเทียม ให้เด็กอีสานที่ขาดแคลน สมัครสอบโควตาปี 60 ฟรีค่าสมัคร ค่าเดินทาง ที่พัก ตรวจร่างกาย ฟรีทุกขั้นตอนวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าว โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โดยยืนยันว่าในกรณีที่เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์จะต้องเร่งให้การสนับสนุน และย้ำว่าต้องไม่มีเหตุการณ์ที่เด็กสอบได้แต่ไม่ได้เรียนเพราะยากจน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงพยายามสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่า ในการระดมแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก บ่มเพาะให้เขาได้มีโอกาสทำงานเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
Read more

เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

main_info เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

1. อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ

2. เริ่มออกเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันออกเสียงประชามติคูหาลงคะแนนเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. และจะปิดลงในเวลา 16.00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ, บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการไปออกเสียง

3. ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศ ย้ำอีกครั้งวันออกเสียงประชามติจะเกิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า และไม่มีการออกเสียงนอกประเทศไทย (link is external)

4....

Read more

ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[metaslider id=2455]

ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด จากผลงานผู้เข้ารอบ จำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงาน และผู้เข้ารอบได้นำเสนอผลงานการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 รางวัล ได้แก่ นายธาวิต ฤทธิวิกรม ชื่อผลงาน KKU World’s Diamond และนางสาวพัชธิดา สุทโส ชื่อผลงาน KKU Natural รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวสุภารัตน์ น้ำโมง ชื่อผลงาน More Dindang student White card รางวัลชมเชย มี...

Read more