งานแถลงข่าวเปิดตัวตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และตู้เติมเงินอัตโนมัติ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดใช้ตู้เติมเงินและตู้เอกสารอัตโนมัติ  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รอง ผอ.ฝ่ายแผนสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. ร่วมแถลงข่าวและพิธีเปิดใช้ตู้เติมเงินและตู้เอกสารอัตโนมัติ

โดยตู้ออกเอกสารสำคัญอัตโนมัตินี้จะติดตั้ง 2 แห่ง ที่ศูนย์อาหารและบริการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอีกชุดติดตั้งที่ วิทยาเขตหนองคาย ส่วนตู้เติมเงินจะมี 1 ตู้ตั้งที่ศูนย์อาหารและบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้การใช้ตู้เติมเงินอัตโนมัติและตู้ออกเอกสารอัตโนมัติจะผูกกับการใช้บัตรนักศึกษา เมื่อเติมเงินไว้ในบัตรนักศึกษาการเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่ครั้งละ 20 บาท นอกจากเติมเงินที่ตู้เติมเงินอัตโนมัติแล้ว ยังเติมเงินได้ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์การเงิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เคาน์เตอร์สำนักหอสมุด และตามคณะต่าง ๆ ที่เปิดให้การ ซึ่งเงินจำนวนในบัตรนักศึกษานี้จะสามารถใช้ชำระค่าบริการขอเอกสารจากตู้ออกเอกสาร และบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพียงแค่สอดบัตรนักศึกษาเข้ากับตู้ออกเอกสาร กดรหัสบัตร ก็จะมีข้อมูลของนักศึกษา ทั้งรหัสนักศึกษา ชื่อ คณะ สาขาที่เรียน เมื่อตรวจสอบชื่อถูกต้อง ก็กดฟังก์ชั่นถัดไป เลือกพิมพ์เอกสาร ก็จะมีรายการให้เลือก ซึ่งมีเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา และใบทรานสคริป ที่สามารถเลือกภาษาได้ทั้งไทยและอังกฤษ รายการเอกสารที่จะขึ้นมาจะขึ้นอยู่กับสถานะของนักศึกษาปัจจุบันด้วย

***ที่สำคัญหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว 60 วัน (นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติปริญญาแล้ว) บัตรจะไม่สามารถใช้งานได้อีก และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

ตู้จะเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

“เติมทีละน้อย แค่พอใช้ ก่อนบัตรหมดเวลารีบใช้เงินในบัตรให้หมด”

No Comments Yet.

Leave a comment