ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

By Admin / September 13, 2019

มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ...

Read More
By / June 24, 2019

สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา...

Read More
By / June 9, 2019

สำนักบริการและพัฒนาวิชาการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ มข “Education and Digital Transformation”

วันที่ 8 มิถุนายน 2652 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร และของมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด...

Read More
By / June 7, 2019

สำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 11 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและบุคลากร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 11 ปี...

Read More
By / June 6, 2019

มข. รับรางวัลสหกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น พร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11

วันนี้ ( 6 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจไทยครั้งที่ 10 นำโดย รศ.ประพันธ์ศักดิ์...

Read More
By Admin / May 28, 2019

สำนักบริหารฯ สร้างความร่วมมือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานประกอบการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.2562 โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณาจารย์ผู้บริหารคณะจากทั้ง 11 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานประกอบการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมกระบวนทัศน์ด้านสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
By Admin / May 15, 2019

มข. มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ให้กับ สมบูน พงสะหวัน ประธานกรรมการบริการกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ณ ที่โรงแรมคลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป....

Read More
By Win / April 30, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทียนการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร...

Read More
By pronso / April 24, 2019

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภทที่...

Read More
By Admin / March 19, 2019

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล...

Read More
By Win / March 14, 2019

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ "Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้" ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...

Read More
By Natcha Khumsiri / January 25, 2019

มข.จัดยิ่งใหญ่ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  (KICE)  อำเภอเมืองขอนแก่น ...

Read More
By pronso / January 21, 2019

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล...

Read More
By pronso / December 25, 2018

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังต่อไปนี้ 1)...

Read More
By pronso / November 22, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานสหกิจศึกษา จาก มทร.ธัญบุรี

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-11.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จำนวน 6 คน นำโดย...

Read More
By pronso / November 19, 2018

โครงการแนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "แนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561" (สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา...

Read More
By pronso / October 5, 2018

โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ เดินทางเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา...

Read More
By pronso / October 4, 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน...

Read More
By pronso / October 4, 2018

ดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 คน...

Read More
By pronso / September 28, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยนยน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร...

Read More
By Win / September 11, 2018

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ทิศทาง มข.สู่อนาคต

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2...

Read More
By Natcha / August 28, 2018

หลักธรรมนำจิตใจ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ คุณธรรมในการให้บริการ และร่วมฟังบรรยายธรรม ณ วัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ...

Read More
By Natcha / August 24, 2018

พัฒนาศักยภาพด้าน TQA

ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป นางเจียระไน  นีล นายสุภาพ ไชยยา นางณัฐฌา ขำศิริ นางสาวนันธิดา น้อยสุข...

Read More
By Win / August 22, 2018

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุศยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคุณเพ็ญนภา วันสาสืบ...

Read More
By Natcha / August 20, 2018

สำนักฯ ร่วมถวายพานพุ่มในวันวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

Read More
By Win / August 16, 2018

สำนักฯ จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นในด้าน “ต้นทุนสิ่งที่องค์กรควรรู้ ของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษาและเปรียบเทียบ วิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปาริชาต บุตรวงษ์...

Read More
By Win / August 16, 2018

สำนักฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการจัดทำสื่อสำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการจัดทำสื่อสำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี...

Read More
By Win / August 16, 2018

สำนักฯ จัดศึกษาดูงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ นำบุคลากรทางด้านประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่...

Read More
By pronso / August 1, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล...

Read More
By pronso / August 1, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1-2  ชั้น 6...

Read More
By Win / July 19, 2018

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มคอ. ออนไลน์กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09 - 12.00 น. โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้การต้อนรับ...

Read More
By Win / July 7, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนงานตามภารกิจโครงสร้าง (ใหม่)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนงานตามภารกิจโครงสร้าง (ใหม่) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวันที่...

Read More
By Win / June 20, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรม Happy Workplace

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรม Happy Workplace เรื่อง Happy Money “การบริหารการเงินสำหรับพนักงาน” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช...

Read More
By Win / May 7, 2018

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมันตา โฮเทล จังหวัดหนองคาย โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ...

Read More
By jeerge / May 4, 2018

ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ,รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และงานประสานงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัท CKL จำกัด รุ่นที่ 6/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ...

Read More
By Win / April 24, 2018

สำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี...

Read More
By Win / April 20, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร หัวข้อ “Happy Relax” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากร และเป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งสุขภาพ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ข่าว/ภาพ ณัฐฌา ขำศิริ

Read More
By Win / April 10, 2018

สงกรานต์ บุญเดือน ๕ สมมาอาวุโส

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากร ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และทำบุญอาคารพิมล กลกิจ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยในการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานภายในอาคารพิมล กลกิจ จำนวน 8 หน่วยงาน...

Read More
By jeerge / April 9, 2018

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล “การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดโครงการ “การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค...

Read More
By Admin / April 5, 2018

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์โสมฯ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
By Admin / April 3, 2018

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะ

Read More
By Admin / April 3, 2018

งาน OD “พัฒนาองค์กรด้วยพลังสร้างสรรค์”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ แซนด์ ดูนส์ จ้าวหลาวบีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก...

Read More
By Admin / March 27, 2018

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร โดยในงานการร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น....

Read More
By Win / February 9, 2018

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องบริรักษ์ ๒ ชั้น ๘ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"...

Read More
By Admin / January 22, 2018

ปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF) เพื่อให้จัดทำ มคอ 2,3,4,5,6 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการใช้ ระบบ TQF ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

Read More
By Win / January 11, 2018

มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพ และเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

Read More
By Win / November 5, 2017

สำนักบริหารฯ จัดโครงการถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ ปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น...

Read More
By Win / November 3, 2017

มข. จัดประชุม ๔ ฝ่าย เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม ๔ ฝ่าย ระหว่างสำนักพระราชวัง จังหวัด ทหาร...

Read More
By Win / October 31, 2017

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงาน MOU ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kaen Cashless Society 4.0)

มข.จับมือ ธ.กรุงไทย มุ่งสร้างขอนแก่นสังคมไร้เงินสดในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kaen Cashless Society 4.0) กับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)...

Read More
By Win / September 10, 2017

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561         วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเต็ล ห้องสัมมนาภูมริน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...

Read More
By Win / September 7, 2017

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์/นักศึกษาสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร...

Read More
By piraai / July 12, 2017

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   โดยลงทะเบียนผ่านเว็บ reg.kku.ac.th และเปิดระบบลงทะเบียนในวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.

Read More
By jeerge / June 20, 2017

ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการ “พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา" โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ แด่คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 7 มิ.ย 2560...

Read More
By jeerge / June 20, 2017

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรใน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8...

Read More
By bhatairat / June 14, 2017

งานแถลงข่าวเปิดตัวตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และตู้เติมเงินอัตโนมัติ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดใช้ตู้เติมเงินและตู้เอกสารอัตโนมัติ  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ...

Read More
By piraai / June 13, 2017

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากมีพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับทางรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นควรให้มีการปรับด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๐ และ ๓๔/๒๕๖๐ และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่...

Read More
By Win / June 13, 2017

“รับฟังเสียง: เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ”

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ และบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 9...

Read More
By Win / June 13, 2017

ตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่เพื่อให้บริการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร...

Read More
By pronso / April 27, 2017

นักศึกษาสหกิจศึกษารับรางวัลประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภท ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9  ณ อาคาร...

Read More
By piraai / April 26, 2017

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บ reg.kku.ac.th และเปิดระบบลงทะเบียนในวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.

Read More
By piraai / April 5, 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคาร พิมล กลกิจ...

Read More
By jeerge / April 3, 2017

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ โครงการประเมินและติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานประสานงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ แม่ข่ายของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการ โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเมิน...

Read More
By Win / March 26, 2017

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคาร พิมล กลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร...

Read More
By jeerge / March 21, 2017

โครงการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน...

Read More
By Thaneth Ngoseth / March 6, 2017

อบรมการใช้งานเวปไซต์การประชาสัมพันธ์

วันนี้...เวลา 09.00 - 12,00 น  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มีการจัดโครงการอบรมการประชาสันพันธ์ข่าวสารทางเวปไซต์  https://registrar.kku.ac.th โดยวิทยากร คณวิญญ์ สาสุนันท์  ได้สอนการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของเวปไซต์ในการประกาสข่าวสารต่างๆของทางสำนักบริการและพัฒนาวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 15...

Read More
By Admin / January 30, 2017

สำนักบริหารฯ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้แก่...

Read More
By Admin / December 30, 2016

เด็กนักเรียนยากจน 83 คนภาคอีสาน สอบสัมภาษณ์ โควตา มข. ฟรี

สอบโควตา มข.มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน5,578คนในจำนวนนี้มีนักเรียนจากโครงการสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนจำนวน 83 คนจาก 413 คนสอบสัมภาษณ์ร่วมด้วยระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 59 (more…)

Read More
By Admin / November 25, 2016

แจ้งเรื่องกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ ๑๕...

Read More
By Admin / November 19, 2016

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงาน“เสด็จฟ้า สถิตไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บึงสีฐาน...

Read More
By Win / October 29, 2016

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th  

Read More
By Win / October 26, 2016

สำนักบริหารฯ แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน ณ วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบรรยายให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในโครงการ "แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"...

Read More
By Win / October 4, 2016

มข.ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 พร้อมฉลองพระองค์ครุยและสิ่งของถวาย ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ที่...

Read More
By Win / September 15, 2016

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

Read More
By Win / August 1, 2016

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30...

Read More
By Win / July 28, 2016

มข.ทุ่ม 5 ล้านเปิดโอกาสเด็กยากจนในภาคอีสาน สมัครสอบโควตาฟรี

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชีวิตใหม่ สร้างความเท่าเทียม ให้เด็กอีสานที่ขาดแคลน สมัครสอบโควตาปี 60 ฟรีค่าสมัคร ค่าเดินทาง ที่พัก ตรวจร่างกาย ฟรีทุกขั้นตอน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559...

Read More
By Win / June 23, 2016

เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 1. อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559...

Read More
By Admin / May 2, 2016

ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด จากผลงานผู้เข้ารอบ จำนวนทั้งสิ้น 15...

Read More
By Admin / April 12, 2016

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 480/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

Read More
By Admin / March 21, 2016

ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” และเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...

Read More
By Admin / March 9, 2016

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

Read More
By Admin / March 5, 2016

ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีภารกิจ สนับสนุนการจัดสอบ GATPAT ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบใน 7 จังหวัด จึงอาจทำให้การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกจึงขออภัยมา...

Read More
By Admin / December 11, 2015

ถ่ายทอดสด !! นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20″

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 ถ่ายทอดสด !! นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20″

Read More
By Admin / December 11, 2015

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ...

Read More
By Admin / June 30, 2015

วารสารข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2558

วารสารข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2558

Read More
By Admin / June 25, 2015

REG KKU Line Official

Line Application ระบบทะเบียน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียน วันถอนวิชา หรือข่าวต่างๆ โดย Scan QR Code นี้

Read More
By Admin / June 16, 2015

แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัว

ข่าวประกาศ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัวเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และหลักฐานส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ หมายเหตุ :...

Read More
By Admin / June 11, 2015

วารสารข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2558

วารสารข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2558

Read More
By Admin / June 11, 2015

รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ดาวน์โหลดที่นี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจหลากหลายที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ...

Read More
By Admin / June 11, 2015

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม...

Read More