ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Login by REG Account

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม หน่วยบริการทางการศึกษา LineID : @634ZSGDL