ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตชั่วคราว
หากระบบเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยมายัง ณ ที่นี้

© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม REG ITSupport Service