ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษาที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ reg.kku.ac.th (หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ)
To be able to register, you must have officially completed your degree which has been conferred by the Khon Kaen University Council. ​
All registrations must be fully paid for and completed by November 10, 2023.
ประกาศค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศกำหนดวันรับปริญญา
ประกาศครุยวิทยฐานะ
ประกาศการแต่งกายรับปริญญา
ประกาศการขอเลื่อนรับปริญญา
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญา

Login by REG Account


© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม หน่วยบริการทางการศึกษา LineID : @634ZSGDL