Back

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ในวันนี้ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ร่วมด้วยบุคลากร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีหัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ