ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายงานบริการฯ เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ออร่า คาเฟ่ …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page