ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เ …...

สุดเจ๋ง นักศึกษา มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ CWIE ดีเด่นระดับชาติ

นักศึกษาโครงการ CWIE นานาชาติ มหาวิทยาลั …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page