Back

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

🥳🥳สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 (เพิ่มเติม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี เลขที่ตำแหน่ง 4707 อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

🥰 แล้วมาร่วมงานกับเรานะคะ