Back

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ