Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 14​

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 14​ ประจำปี 2566

ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์​ สายพันธุ์​ ในนามรองประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 14​ ประจำปี 2566​ ณ​ ห้องประชุมประภากร​ 3​ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก​ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน​ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ​ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์​ ความรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย​ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเครือข่ายและนิสิตนักศึกษา​ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษา​ ให้แก่​ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษา​ และเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ​ มีสมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต​ อีกทั้งยังเพื่อสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน​ ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต​ ผ่านกลไกสหกิจศึกษา​

ซึ่งในโครงการครั้งนี้มีผลงานสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 60 ผลงาน​ และผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการเบื้องต้นจำนวน15ผลงาน​ โดยแบ่งเป็น

– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ 5​ ผลงาน

– ด้านสังคมศาสตร์​ มนุษยศาสตร์และการจัดการ​ 5​ ผลงาน

– ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา​ 5​ ผลงาน

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนผลงานของเครือข่ายในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ในระดับชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

[learn_press_profile]