Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรม Happy Body โฮมแฮงเบิ่งแยงสุขภาวะ : เอ็นเข้าเปี้ยงหายเดี้ยงแท้แท้ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรม Happy Body โฮมแฮงเบิ่งแยงสุขภาวะ : เอ็นเข้าเปี้ยงหายเดี้ยงแท้แท้ ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยในครั้งที่ 1 เป็นการเรียนรู้ทักษะของร่างกาย และการบริหารร่างกายในหลากหลายวิธีการ รวมถึงทักษะเบื้องต้นในการจัดการกับร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 เริ่มต้นด้วยการฝึกบริหารร่างกายด้วยท่านต่างๆ บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วน การใช้อุปกรณ์ผ้ายางช่วยในการบริหาร วิทยากร โดย นายสุวัฒนา กลิ่นศรีสุข และ นายสุรนันท์ กลิ่นศรีสุข นักกายภาพบำบัด ยังสรุปภาพรวมอาการเจ็บป่วยด้านร่างกายของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจากการสำรวจในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ให้บุคลากรได้ทราบภาพรวม หลังจากนั้นท่านวิทยากรได้ให้เกียรติเข้าชมโต๊ะทำงานของบุคลากรรายบุคคล เพื่อแนะนำเทคนิคการนั่ง การวางตำแหน่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อลดอาการปวดหลัง นั่งในน่านั่งที่ไม่ถูกวิธี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค Office Syndrome

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมบุคลากรได้สร้างภาพสถานที่ทำงานในฝันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักบริหารฯ ทุกคน และนำเสนอรับฟังร่วมกันก่อนปิดการจัดกิจกรรม

ภาพ : หน่วยโสตและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด