Back

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้