นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้แก่ นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดในรูปของนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรอุดมศึกษาในระดับต่างๆ การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา การอภิปรายนอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมคณะต่างๆ (Open House) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th/ หรือ http://www.ku.ac.th

Comments are closed.