สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู จำนวน 125 คน ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยนายสุภาพ ไชยยา นักสารสนเทศ ได้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Comments Yet.

Leave a comment