สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร หัวข้อ “Happy Relax” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากร และเป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งสุขภาพ ในวันที่ 20 เมษายน 2561

ข่าว/ภาพ ณัฐฌา ขำศิริ

No Comments Yet.

Leave a comment