Back

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ”
เรื่อง “ความท้าทายใหม่: การให้บริการและระบบทะเบียนเพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน”
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel)
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ : https://regnetwork.kku.ac.th


สอบถามรายละเอียดการสัมมนา โทร: 086-220-8424
สอบถามปัญหาการลงทะเบียน โทร: 095-669-4704