Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คลิกที่นี่: https://registrar.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/D-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-พ.ธ.pdf